For PROSJEKTOVERSIKT scrolle nedover på denne siden.

bECOs001AiR  barnehage ostre bydel  
Air Rauland                                                                                                      Sentrumsbarnehagen, Sarpsborg
 
Kraka Borgarsyssel museum    Olsrød Park
Kraka Borgarsyssel Museum, Sarpsborg                                                     Olsrød Park, Tønsberg
 
 
Hafslundsøy barnehage  Valaskjold Omsorgssenter 
Hafslundsøy barnehage, Sarpsborg                                              Valaskjold sykehjem, Sarpsborg
 
 
      atr barneskole 2
Gvepseborg, Rjukan                                         Gulset barnehage, Skien                                        Skoggata bo- og servicesenter, Moss                          Atrå barneskole, Tinn kommune

 
OPPDRAG OPPDRAGSGIVER  ANLEGGSTYPE  ÅR 
Arkaden Senter, Skien Mulighetenes By AS Ombygging av Sprinkler-, sanitær-, kjøle-, varme- og ventilasjonsanlegg 2018-2019
Prestenggata, sykehjem i Askim Rørcompaniet AS Sprinkler-, sanitær- og varmeanlegg 2018
Mule Nystrand, Porsgrunn Multifag AS Sprinkler-, sanitær- og ventilasjonsanlegg 2018
Verket Skole  -  boligfelt Ulefoss Telemark Hus & Hytter AS VA 2018
Verket M6, Moss Rørcompaniet AS Sprinkleranlegg 2018
Pretec, Sarpsborg Rørcompaniet AS Sprinkler-, sanitær- og varmeanlegg 2018
Buerhaven, Skien Multifag AS Sprinkler-, sanitær- og varmeanlegg 2017
Prestegårdsgate, Skien Multifag AS Sprinkler- og sanitæranlegg 2017
Sekkekilen, Bamble Profilbygg AS VA 2017
Transportprodukter AS, Skien Oras AS Sanitær- varme- og ventilasjonsanlegg 2017
McDonalds Sola Ventek AS Ventilasjonsanlegg 2017
Autostrada, Skien Multifag AS Sprinkleranlegg 2017
Akersgata 8, Oslo Peritus Entreprenør AS Sprinkleranlegg 2017
Trommedalsveien Eiendom, Skien Oras AS Ventilsjon-, varme og sanitæranlegg 2017
Hærøya Næringspark  -  Statoil, Porsgrunn Oras AS Ventilasjonsanlegg 2017
Lagunen, Langesund Multifag AS Sanitær-, varme- og sprinkleranlegg 2017
Blakstad Sykehus, Asker Rør System AS Sanitær-, varme-, sprinkler- og ventilasjonsanlegg 2017
Grandahl Bil, Sarpsborg RørCompaniet AS Sanitær- og sprinkleranlegg 2017
Byskogen Barnehage, Larvik Oras AS Sanitær-, varme- og ventilasjonsanlegg 2017
Håvundveien 22, Skien Multifag AS Sanitæranlegg 2017
Notodden Trafikkstasjon Statsbygg Sør Ventilasjon  2017
Mossveien 8, Oslo Rør System AS Sprinkleranlegg 2017
Gjerpen kirke, Skien Skien Kirkelige Fellesråd Sprinkleranlegg  2017
Air Rauland Becos AS Ventilasjon, sanitær og VA  2016
Alna Margarinfabrikk, Vestby RørCompaniet AS Sprinkleranlegg  2016
Sentrumsbarnehagen, Sarpsborg RørCompaniet AS Sanitær-, varme- og sprinkleranlegg  2016
Warbo Certex Kjærs Rørl.rforretn. AS Sanitær- og varmeanlegg 2016
Storgata 54, Notodden 
Rørleggermester'n AS  Sanitær- og varmeanlegg  2016
Hotel Karljohansvern, Horten 
Kjærs Rørl.forretn. AS Sanitær- og varmeanlegg 2016
Kiwi Ulefoss 
Oras AS, Skien  Sanitær- og ventilasjonsanlegg  2016
Kraka Borgarsyssel Museum 
RørCompaniet AS  Sanitær-, varme- og sprinkleranlegg  2016 
Brennes Auto, Sarpsborg 
RørCompaniet AS Sprinkleranlegg 2016
Farmannsveien, Tønsberg
Kokkersvold AS Ventilasjonsanlegg 2015
Bjørge Karosseri, Skien
Bjørge Karosseri AS Ventilasjonsanlegg 2015
Leif Hübert, Larvik
Oras AS, Skien Sanitær-, varme- trykkluft 2015
Thure Trykk, Skien
Oras AS, Skien Sanitær- og ventilasjonsanlegg 2015
Kiwi Gimsøy, Skien
Multifag AS Sanitær og VA 2015
Vaskeri Klyve, Skien
AK-TEK AS Ventilasjonsanlegg 2015
Møssvassdammen hyttefelt
Context AS /
Tinn kommune
VA reguleringsplan 2015
Olsrød Park, Tønsberg Kjærs Rørl.forretn. AS Sanitær-, varme- og sprinkleranlegg 2015
Trosvikveien, Bamble Oras AS, Skien Sprinkleranlegg 2015
Nome Helsehus Oras AS, Skien Ombygging ventilasjon 2015
Grinda avfallsanlegg, Larvik Caverion AS Sprinkleranlegg 2015
UDI Kokkersvold AS Rammeavtale - VVS 2015
Grenlandkommunenes innkjøpssamarbeid Rammeavtale - VVS
Vest-Telemark kommunenes innkjøpssamarbeid Rammeavtale - VVS
Hafslundsøy barnehage Rørcompaniet AS Sanitær-, varme- og sprinkleranlegg 2015
Skjeggestadåsen barnehage, Re Kjærs Rørl.forretn. AS Sanitær- og varmeanlegg 2015
Campus Ås barnehage, Ås Rørcompaniet AS Sprinkleranlegg 2015
Kameleon, Røyken kommune Kjærs Rørl.forretn. AS Sanitær- og varmeanlegg 2014
Infotjenester, Sarpsborg Rørcompaniet AS Sanitær-, sprinkler-, varme- og kjøleanlegg 2014
Romnes AS, Skien Oras AS, Skien Sprinkler-, sanitær- og ventilasjonsanlegg 2014
Skien prestegård Multifag AS Sprinkleranlegg i verneverdig bygning 2014
Storbyen kjøpesenter, Sarpsborg Rørcompaniet AS Sanitær-, varme-, kjøle- og sprinkleranlegg 2014
Dikeveien Rørcompaniet AS Sprinkleranlegg 2014
Heistad Bil og Caravan, Porsgrunn Oras AS, Skien Sanitær- og ventilasjonsanlegg, VA 2014
Skien trafikkstasjon Statsbygg, avd. Sør Bytte av ventilasjonsaggregat mm. 2014
Tørmo kapell, Porsgrunn Porsgrunn kommune VVS, VA og drenering av gravlund  2014
Safe Exit, Skien Oras AS, Skien Sanitær-, ventilasjon- og varmeanlegg 2014
Telemark Dekksenter, Porsgrunn Oras AS, Skien Sanitær-, ventilasjon- og varmeanlegg 2014
Star Bil, Skien Oras AS, Skien Sanitær-, ventilasjon- og varmeanlegg 2014
Ombygging av stall til bolig, Oslo Olav Lunde Arneberg Sprinkleranlegg 2014
Studentboliger, Porsgrunn Oras AS, Skien Sanitær- og ventilasjonsanlegg 2014
Tindelund barnehage Rørcompaniet AS Sprinkleranlegg 2014
Dagsrud asylmottak, Nome Oras AS, Skien Sprinkleranlegg 2014
Strømdalshagen boligfelt Eik Entreprenør AS VA 2014
Farris, Larvik Ringnes AS Ventilasjon-, sprinkler-, varme-, kjøling- og sanitæranlegg 2013
Enebakk kommune, renseanlegg

Miljø-Teknologi AS

Eik Entreprenør AS

Ventilasjon

Sanitær

2013
Erik Tanche Nilsen Oras AS, Skien  Sanitær-, varme-, sprinkler- og ventilasjonsanlegg 2013
Brennes Auto AS, Moss Rørcompaniet AS Sanitær- og varmeanlegg 2013
Catwalk company AS / Storgaten 14, Tønsberg Catwalk company AS Sprinkleranlegg 2013
Høgskolen i Telemark avd. Notodden Statsbygg Sør Kjøleanlegg 2013
Grønli skole Porsgrunn kommune Sanitær- og ventilasjonsanlegg 2013
Kaldnes brygge, Tønsberg Energitec AS Sanitær-, varme- og sprinkleranlegg 2013
Semsveien 60 BETO AS Sprinkleranlegg 2013
Solvik bo- og behandlingssenter Bærum kommune Sanitær-, varme-, sprinkler- og ventilasjonsanlegg 2013
Telemarksgate 6, Skien Lyng & Løberg AS Sprinkleranlegg 2012
Gregorius Dagssonsgate 178 Oras AS, Skien Sanitær- og ventilasjonsanlegg 2012
Atrå varmesentral, Atrå ungdomsskole Tinn kommune Varmesentral 2012
Elsetveien Elsetveien AS Reguleringsplan VA 2012
Grønlikroken 5, Skien Oras AS, Skien Varme-, ventilasjon- og sprinkleranlegg 2012
LHK Lekeland Ragde Eiendom AS Ventilasjonsanlegg  2012 
Expert, Skien  Expert Norge Sanitær-, varme- og sprinkleranlegg 2012 
Protektiv, Skien Protektiv Sanitær-, varme- og sprinkleranlegg  2012
Sør-Norsk Boring AS, Nome  Sør-Norsk Boring AS Sanitær-, varme-, sprinkler- og ventilasjonsanlegg  2012 
Valaskjold sykehjem Sarpsborg kommune Sanitær-, varme- og sprinkleranlegg  2012
Høgskolen i Telemark, avd. Bø Statsbygg Sør Ventilasjonsanlegg 2011
Notodden brannstasjon Notodden kommune Sanitær- og varmeanlegg 2011
Bertel O. Steen Bertel O. Steen Sanitær- og ventilasjonsanlegg  2011
Frydenlundsgate 8 Frydenlundsgate 8 AS Sanitær- og ventilasjonsanlegg 2011
Heirekshaug barnehage  Oras AS, Skien   Sprinkleranlegg  2011 
Erik Tanche Nilsen Nor Engros AS Sprinkleranlegg 2011
Rekkevik sykehjem Larvik kommune  Kuldeanlegg 2011
Ra ungdomsskole  Larvik kommune Kontroll av varmeanlegg 2011
Århusveien 191  Rørlegger Gulliksen  Sanitær- og varmeanlegg 2011
Kollenveien 22 Rørlegger Gulliksen   Sanitæranlegg  2011 
Gjerpen prestegård  Opplysningsvesenets fond Anbudsforespørsel totalentreprise VVS 2011
Tinn helsetun, vaskeri  Tinn kommune Sanitær-, sprinkler- og ventilasjonsanlegg 2011
Kiwi, Bø i Telemark Kiwi Norge AS Sanitæranlegg  2010
Bamble videregående skole  TFK-eiendom Ventilasjonsanlegg 2010
Langkåshaugen, Bø i telemark  Haugstøl VVS AS  Sanitær- og sprinkleranlegg  2010
Solbakken bo- og avlastning  Haugestøl VVS AS  Sanitær- og varmeanlegg  2010
Kebony  Oras AS, Skien Sanitær-, varme-, sprinkler- og ventilasjonsanlegg 2010
Farrishallen  Larvik kommune  Ventilasjonsanlegg  2010
Gvepseborg  Krossobanen AS  Sanitær- og ventilasjonsanlegg  2010
Skoggata bo- og servicesenter Moss kommune  Sanitær-, varme-, sprinkler- og ventilasjonsanlegg 2010
Kragerø Berg  Telemark Museum  Sprinkleranlegg  2010
Torggata 6  Torggata 6 AS Sprinkleranlegg 2010 
Brødrene berggren Sandefjord  Brødrene Berggren AS Sprinkleranlegg  2010 
Herkules Storhandel  Norsk stålbygg   Sanitær 2010 
Kafe K  Kafe K AS  Sprinkleranlegg  2009 
Porsgrunn transformatorstasjon  Statsnett VVS 2009 
Felleskjøpet, Skien  Felleskjøpet AS  Varmeanlegg  2009 
Thon Hotell Høyers  Oras AS, Skien Sanitær- og sprinkleranlegg  2009 
Torget 1, bibliotek  Tinn kommune Sprinkleranlegg  2009 
Holengården Oras AS, Skien Sanitær- og sprinkleranlegg  2009
Reservesentral Kjølnes, Porsgrunn  Skagerak Varme Varmeanlegg  2009 
Vest-Telemark VGS  TFK Eiendom  Ventilasjonsanlegg  2009 
Søve VGS TFK Eiendom  Ventilasjonsanlegg 2009
Skogmo VGS TFK Eiendom   Ventilasjonsanlegg 2009 
Skien VGS TFK Eiendom   Ventilasjonsanlegg  2009  
Lunde VGS TFK Eiendom Ventilasjonsanlegg  2009  
Protektiv AS, Skien  Protektiv AS  Sprinkleranlegg  2009 
Kongensgate 3-5, Skien  Claussen eiendom AS Sprinkleranlegg  2009 
Åsgårdsstrand sykehjem  Tønsberg kommune  Sprinkleranlegg  2009
Stathelle kirke  Bamble kommune  Sanitær- og ventilasjonsanlegg  2009
Melum aldershjem  Skien kommune Sprinkleranlegg  2008 
Søve VGS  TFK Eiendom  Ventilasjonsanlegg  2008 
Skien rådhus  Skien kommune  Kjøleanlegg  2008 
Sandefjord stadion, tilbygg Oras AS, Skien Sprinkleranlegg  2008 
Sluseparken barnehage  Nome kommune  Varmeanlegg 2008 
Gulset barnehage Skien kommune  Sanitær- sprinkler-, varme- og ventilasjonsanlegg 2008 
Enggrav barneskole Skien kommune  Sanitær-, sprinkler- og ventilasjonsanlegg  2008
Postterminalen, Skien  Posten Norge AS  Sprinkleranlegg  2008
Atrå barneskole  Tinn kommune Sanitær- sprinkler-, varme- og ventilasjonsanlegg   2008 
Kirkegata 14-16, Kragerø  Pettersen Bygg AS  Sanitær- og sprinkleranlegg  2008 
Samba Habu  Skien kommune  Sanitær- sprinkler-, varme- og ventilasjonsanlegg  2008 
Skien brannstasjon  Skien kommune Ventilasjonsanlegg  2008
Skrapeklev omsorgsboliger  Porsgrunn kommune  Ombygging VVS- og sprinkleranlegg  2007 
Telefast Sandefjord Telefast Sandefjord  Sprinkleranlegg 2007
Bjervatun  Nome næringsbygg AS  Sprinkleranlegg  2007 
Midtbygda skole, Siljan  Siljan kommune  Sanitær- sprinkler-, varme- og ventilasjonsanlegg  2006 
Jarlsø, Tønsberg Jarlsø Eiendom AS Utvendige ledningsnett, sprinkler, gass 2006
Kiwi Gulset, Skien Kiwi Norge AS Sprinkleranlegg 2006 
Tamburlund bofellesskap Skien kommune  Sprinkleranlegg  2006 
Kjørbekkdalen 15, Skien  Borgersen eiendom  Sprinkleranlegg  2006 
Arkaden, Skien  Aberdeen eiendom  Sanitær-, kjøling-, sprinkler-, varme- og ventilasjonsanlegg  2006
Sandefjord tollsted  Entra eiendom  Sanitæranlegg 2006 
Fagerli barnehage Nome kommune Sanitær- og ventilasjonsanlegg  2006