Norrman AS ble grunnlagt i 2003. Firmaet er en oppfølger av Ing. Willy H. Norrman AS som drev før dette som rådgivende ingeniør innen VVS i 27 år.

Jan David Norrman
er daglig leder og utdannet VVS-ingeniør fra Energi- og klimateknisk linje, med videreutdanning innen Inneklima fra NTNU. Jan David er FG-godkjent for sprinklerprosjektering og sprinklerkontroller. Han er i tillegg utdannet Faglig leder i Gassteknikk ved Norsk Gass-senter. 

Rådgivningstjenestene innbefatter i tillegg til ordinær VVS-og VA-prosjektering både sprinklerprosjektering og vanntåkeprosjektering. Utover dette gjennomfører Jan David om lag 120 årlige FG-kontroller av sprinkleranlegg i varehus, industrilokaler, skoler og institusjoner.

Willy H. Norrman
har drevet som VVS-rådgiver i 27 år, og startet i sin tid firmaet som var forløperen til dagens Norrman AS. Han bistår som rådgivende ingeniør i perioder med ekstra stor arbeidsmengde. Willy har bakgrunn som rørleggermester og er også utdannet VVS-ingeniør fra Energi- og klimateknisk linje, med videreutdanning innen Inneklima fra NTNU.

Synnøve Tørresvold
er ansatt som VVS-ingeniør. Hun er utdannet ingeniør fra linjen for Gass- og energiteknologi ved Høgskolen i Telemark.

Henrik Johansen
er ansatt som VVS-ingeniør. Han har bakgrunn som rørlegger og er utdannet KEM-tekniker (Klima, Energi og Miljø, tidligere VVS-ingeniørutdannelse) fra teknisk fagskole.

Lian Uk Van
er sivilingeniør med bakgrunn fra byggfag og subsea-/oljebransjen med spesialitet innen risikoanalyse, HMS og KS.

Mariann Fossnes Dahl
er ansatt som VVS-ingeniør og har utdanning innen bygg- og anleggsteknikk. Hun har også ansvaret for den merkantile driften ved kontoret. 

 

Vi benytter MagiCAD for Revit og AutoCad MEP og i prosjekteringen vår.